Tilbage til: Rengøring køretøjet

Cabrio Top renser 1L

PDFPrintE-Mail
Meget effektiv rengøringsmiddel med fremragende rengøringseffekt til alle konvertible toppe lavet af forskellige plastmaterialer, inklusive plastbelagte toppe og presenninger.
Cabrio Top renser rengøring
Variantens grundpris: kr101.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr101.00
Total:kr101.00
Rabat:
Moms Ialt:
Pris / kg:
3-5d.gif
Beskrivelse

Nem rengøring af de konvertible toppe, fjerner pålideligt snavs, aflejringer, strimler osv. Fra plast- eller syntetiske fiberplader. Angriber ikke klæbeforbindelser på den konvertible top. 1.000 ml sprayflaske
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

 


ADVARSEL
Advarsler om fare

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner

Vask efter brug ... Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.

Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt