Hvordan fjerner man rust 100% fra metaloverflader ?

Svar: Du bruger Fertan Rustomdanner

Vi vil forklar her i denne beskrivelse hvordan du kan få fjernet rust 100% fra dit metal projekt.

HUSK Beskyttelse

OBS Områder der ikke skal behandles skal beskyttes. FERTAN kan forårsage pletter på overflader og absorberende overflader. For at undgå pletter på gulvet skal en plastfolie placeres. Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / damp / aerosol. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Vask huden med vand / bruser. Bær beskyttelse af øjne / ansigt. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til et GIFTINFORMATION eller en læge Undgå udslip til miljøet.

Så nu kan vi starte :-)

1. For at fjerne rust blev metallet og de rustne dele først rengjort grundigt. Dette blev gjort ved hjælp af et ikke-affedtende husholdningsrensemiddel. Som i det foreliggende eksempel kan Silikonfjerner fra Fertan også anvendes. Metaldelene blev derefter slibet vådt, først med 240 sand sandpapir og derefter igen med fin slibning med 400 eller 1000 korn.

2. Disse områder blev derefter renset med en blød svamp og vand for at fjerne slibningsresten. Det skal bemærkes, at jorddelene ikke længere skal røres med bare hænder.

3. FERTAN kan anvendes derefter på de stadig våde metaldele. I dette tilfælde blev denne applikation udført med en sprøjte. Dog kan det også males med en børste. Til dette formål skal (gummi) handsker bæres for at holde hænderne rene. For at undgå pletter på gulvet skal en plastfolie placeres.

4. FERTAN forbliver på metaloverfladen i 24 timer. Der skal overholdes en minimumstemperatur på 10 ° C, dog kan FERTAN også bruges ned til 5 ° C reaktionstiden er så 48 timer.

Vis overfladen blever udsat for stærkt sollys i den udendørs reaktionstid er det rar at fugte let med en sprayflaske efter to timer. Bemærk, at produktet kun fugtes og ikke vaskes af.

5. Metallen blev vasket med klart vand efter afslutningen af ​​reaktionstiden. En meget blød børste eller svamp kan bruges

Nu er metallet rustfrit. De tidligere rustne pletter vises sort-blålig / violet. De tidligere ikke-korroderede områder er matte.

6. Efter fuldstændig tørring påføres beskyttelsen (maling / lak) i den ønskede farve.

6.1 En påført primer forhindrer først det sorte lag i at skinne igennem i tilfælde af meget lyse farver og sikrer, at hele laklaget bliver mere modstandsdygtig og holdbar.

7. Er metallet konstant udsættet for all vejrpåvirkning (UV-stråling, regn, sne osv.), bør der anvendes en særlig robust slutbeskyttelse (grunder + maling / lak). Vi anbefaller at bruge produktet "Ferpox" (Fertan), en grunder baseret på epoxy, der tilbyder en tæt og homogen overflade.